Agenci

Agenci

Analiza agentów pozwala pogłębić wiedzę na temat efektywności kolejek. Pozwala analizować konkretnych agentów wedle zadanych kryteriów. Dzięki tej analizie, można uzyskać informację na temat efektywności danego agenta w kolejce, co za tym idzie - znaleźć najsłabsze jej ogniwo.

Wynik analizy to tabela zawierająca każdego agenta w osobnym wierszu wedle wybranej kolejki z osobna, przedstawiającą następujące informacje:

 • dzień, miesiąc lub rok analizy
 • nazwę kolejki
 • nazwę agenta
 • ilość połączeń obsłużonych
 • ilość zakończonych, z podziałem na:
  • zakończone przez agenta
  • zakończone przez dzwoniącego
  • zakończone przez rozłączenie
 • ilość połączeń nieobsłużonych
 • ilość połączeń otrzymanych
 • ilość połączeń w kolejce
 • sumaryczny czas zalogowania agenta
 • sumaryczny czas pauzy
 • sumaryczny czas rozmowy
 • wyliczony procentowo udział w obsłudze danej kolejki
 • wyliczoną efektywność na podstawie ww. parametrów, wyrażoną w %

System c2a jest idealny dla Twojej firmy?

Świetnie! Kliknij w poniższy link i złóż zamówienie.

 

Zamawiam